design your own website

Szerzői jogokEnnek az oldalnak a tulajdonosa, készítője és fenntartója a Tanárkell Kft. Az oldal célja, hogy információt szolgáltasson a VespaTura.hu szolgáltatásairól.

Az oldal tartalma
Az oldalra való belépéskor, böngészéskor vagy az oldalon található anyag használatakor - beleértve az onnan letöltött szoftvereket - a vírusmentesség érdekében szükséges lépések megtétele ill. saját számítógépes rendszerével való kompatibilitás ellenőrzése a felhasználó feladata, az ennek elmaradásával vagy nem megfelelő végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő károk megtérítésére irányuló felelősségét a Tanárkell Kft. kizárja.

Törekvésünk, hogy az oldalon található információ teljeskörű, naprakész és pontos legyen, ám a megjelent anyaggal kapcsolatban garanciát a Tanárkell Kft. nem vállal.

Az oldalon található anyag a Tanárkell Kft. vagy más szerzők tulajdona. Azok bármilyen formában történő másolása, reprodukálása kizárólag saját magáncélú használatra engedélyezett, üzleti célokra tilos. Az anyag reprodukálása vagy használata az általános web-böngészésen túl nem engedélyezett. Egyebekben tilos az oldalon található anyagok bármilyen formában történő módosítása, átalakítása vagy kiegészítése, ide nem értve az erre a célra kialakított, hozzászólásokat és javaslatokat tartalmazó fórumon történő megjegyzéseket.

Az oldal valamely részének saját, nem üzleti célú használata esetén mindenkor szükséges forrásként a VespaTura.hu megjelölése és az oldalra (https://www.vespatura.hu) való hivatkozás, valamint a "copyright © 2021 VespaTura.hu" feltüntetése.

Az oldalakon található logok, szövegek, képek, filmek a Tanárkell Kft. tulajdonát képezik, vagy a Tanárkell Kft. a tulajdonos engedélyével használja azokat.

A szellemi termékekre vonatkozó jogokat a Tanárkell Kft. senkire át nem ruházza, az illegális használat vagy a jogok más jellegű sérelme esetén bűntető-eljárást indít, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerülő kára megtérítése iránt polgári igényt terjeszt elő a károkozóval szemben.

Az oldalon megadott adatok
A Tanárkell Kft. az oldal látogatóiról nem-személyes jellegű adatokat gyűjt az igénybevett szolgáltatás teljesítésének, valamint annak érdekében, hogy az oldal tartalmát a látogatók igényeihez - azok minél jobb kiszolgálása érdekében - minél jobban hozzá tudja igazítani.

Személyes adatok csak a látogató önkéntes adatszolgáltatása révén kerülnek a Tanárkell Kft. birtokába. Ilyen adat pl. a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, vezetői engedély adatai melyeket a Tanárkell Kft. kizárólag az előre jelzett célra használ fel, illetve azt a látogató kérésének megfelelően teszi. A személyes adatok tárolása, vagy bármilyen jellegű felhasználása és hasznosítása kizárólag a jogszabályok által előírt módon az érdekelt személy írásbeli kifejezett hozzájárulása alapján, az abban megjelölt mértékig és célra történik a Tanárkell Kft. által.

Mind a személyes, mind a nem-személyes jellegű adatokat a Tanárkell Kft. bizalmasan kezeli, harmadik félnek ki- illetve el nem adja, illetve mindent megtesz annak érdekében, hogy kívülálló harmadik személyek ne férjenek hozzá az említett adatokhoz.

Más oldalra mutató linkek
Ha az oldalon található linkeket használja, kilép az oldalról. A linkelt oldal esetenként a Tanárkell Kft.-től függetlenül, önállóan működik, nem áll a Tanárkell Kft. felügyelete alatt. Az oldalon található linkek esetén a linkelt oldalak tartalmáért a Tanárkell Kft. felelősséget nem vállal. A Tanárkell Kft. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, mely a linkelt oldalakra való belépésből, az ott való böngészésből ill. az ott található anyagok használatából ered.

Erre az oldalra mutató linkek
A más oldalakról erre az oldalra mutató linkek kizárólag a Tanárkell Kft. engedélyével helyezhetők el. Amennyiben ehhez a Tanárkell Kft. nem járul hozzá, erre az oldalra mutató linkek elhelyezése más oldalakon nem lehetséges.

Vespa robogó bérlés a Balatonon