make your own website

Adatvédelmi tájékoztató
Személyes adatainak gyűjtése, tárolása és feldolgozása a Tanárkell Kft. felelőssége. 

1. Az adatfeldolgozás jogalapja
Egy Önnel kötött vagy esetlegesen megkötendő szerződéssel kapcsolatban a személyes adatok feldolgozására a köztünk létrejött szerződés teljesítése érdekében, vagy azért van szükség, hogy kérésére még a szerződés megkötése előtt intézkedhessünk. Ha az adatfeldolgozás jogalapja az érintett hozzájárulása, Ön bármikor visszavonhatja ezen hozzájárulását, a hozzájárulás visszavonása előtt azonban adatait a Tanárkell Kft. jogszerűen dolgozza fel. Ha személyes adatait megosztjuk a bűnüldöző hatóságokkal vagy más kormányzati szervvel, arra jogi kötelezettség miatt kerül sor.

2. A személyes adatok gyűjtésének oka és célja
A Tanárkell Kft. az alábbi fő kategóriákba sorolható személyes adatokat gyűjti elsősorban a következő céllal:

2.1. A Tanárkell Kft. általános üzleti tevékenységének részeként
Személyes adatokat magánszemélyekről, vásárlókról, beszállítókról (ideértve harmadik fél szolgáltatókat is) és más érdekelt felekről gyűjtünk. Ezek az adatok adott esetben kiterjednek a személy nevére, elérhetőségi adataira és más olyan információkra, amelyek ahhoz szükségesek, hogy üzletet kössünk Önnel vagy szervezetével.

2.2. Kérdésekkel kapcsolatos segítségnyújtás
Ha személyesen, telefonon, e-mailben, postai úton vagy digitális platformjaink segítségével felveszi a kapcsolatot cégünkkel, dönthet úgy, hogy megosztja velünk személyes adatait, például nevét, e-mail címét vagy egyéb elérhetőségi adatait. Ezen személyes adatok birtokában tudunk válaszolni a VespaTura.hu-val kapcsolatos kérdéseire.

2.3. Vásárlók és leendő ügyfelek
Adott esetben személyes adatokat gyűjtünk vásárlóinkról és leendő ügyfeleinkről is, többek között a nevüket, az elérhetőségi adataikat, fizetési és bankkártyaadataikat és egyéb olyan információkat, amelyek az adott személlyel vagy szervezettel az üzletkötéshez szükségesek. 

2.4. Üzleti fejlesztés
Az Ön által a cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és a digitális platformjainkon gyűjtött személyes adatokat vásárlóink jobb megismerésére és arra használjuk fel, hogy érdemi kommunikációt folytathassunk a cégünkkel való kapcsolatfelvétel minden pontján. A személyes adatokat termékfejlesztési célokra is felhasználunk.

2.5. Marketingkommunikáció
Hozzájárulása esetén 
– ha arra szükség van – személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy tájékoztassuk a VespaTura.hu (Tanárkell Kft.) üzleti tevékenységeiről, termékeiről és szolgáltatásairól. Ha a továbbiakban nem kíván tájékoztatást kapni, bármikor egyszerűen és térítésmentesen leiratkozhat marketingkommunikációs szolgáltatásunkról. A leiratkozáshoz a linket az e-mailek alján találja, vagy e-mailben és postai úton is megkereshet minket a leiratkozáshoz. Amennyiben leiratkozik marketingkommunikációs szolgáltatásunkról, személyes adatait egy hónapon belül töröljük, hacsak adatainak feldolgozása nem a 2.1–2.7. pontban említett célokból történik.

2.6. Leendő alkalmazottak és alvállalkozók
Adott esetben bizonyos információkat gyűjtünk a cégünknél állásra jelentkezőkről, illetve a vállalattal alvállalkozói szerződést kötőkről, amelyek kiterjednek a nevükre, elérhetőségi adataikra, szakmai múltjukra, bizonyítványaikra és okleveleikre, a releváns nyilvántartások ellenőrzésére és a szakmai érdeklődéssel kapcsolatos információkra. Ezeket az információkat adott esetben közvetlenül az érintettektől, fejvadász szakemberektől és az érintett személy korábbi munkaadóitól és másoktól szerezzük be, többek között referenciákból és nyilvános elérhető forrásokból. Az információkat alátámasztásként és segítségként annak eldöntéséhez használjuk fel, hogy kínáljunk-e állást az érintett személynek, illetve kössünk-e szerződést az adott személlyel.

2.7. Jogkövetés
Személyes adatokat a törvény által előírtaknak megfelelően gyűjtünk.


A cégünk által gyűjtött személyes és nem személyes adatok bizalmas információnak minősülnek, azokat a 2. és 4. szakaszban említett esetek kivételével soha nem értékesítjük vagy adjuk bérbe harmadik félnek.

3. Hogyan gyűjtünk személyes adatokat?
Akkor gyűjtünk Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatot, amikor Ön termékeket, szolgáltatásokat vagy tájékoztatást kér tőlünk, feliratkozik nálunk, részt vesz nyilvános fórumainkon vagy egyéb tevékenységet végez digitális platformjainkon, kitölti vásárlói felmérésünket vagy egyéb módon kapcsolatba lép velünk.

Információkat különböző technológiák, például sütik segítségével gyűjtünk. A sütikre vonatkozó szabályzatunkat itt találja: https://www.vespatura.hu/cookies.html 

3.1. Egyéb webhelyekre mutató linkek
Ez a webhely más webhelyekre (például Facebook, Google+, YouTube, Instagram) mutató linkeket tartalmaz, amelyekre ezen adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki. Kérjük, vegye figyelembe, hogy cégünk nem hagy jóvá más webhelyeket és azok tartalmait. Ezért azt javasoljuk, hogy olvassa el minden egyes Ön által felkeresett oldal adatvédelmi tájékoztatóját.

4. Adatainak megosztása más vállalatokkal
Cégünk az alábbi néhány eset kivételével nem osztja meg az Ön személyes adatait:
• Ha egy vállalat a vállalatunk nevében nyújt szolgáltatásokat, például áruszállítás, csomagkézbesítés, szervizszolgáltatás (pl. javítás, alkatrészcsere, karbantartás, kiegészítő felszerelés), konzultáció, postai levelek, e-mailek kiküldése és vevőszolgálat. Ezek a társaságok az Ön személyes adatait kizárólag a cégünk által kért és a jogszabályokban előírt célokra használhatják fel.
• Ha egyes társaságok vagy harmadik felek a vállalatunk megbízásából működtetnek digitális platformokat és eszközöket, például online árajánlatkészítő, nyereményjáték, vagy ezek a társaságok biztosítják azokat a digitális platformokat és eszközöket például e-dm küldéshez, Live Chathez, amelyek felhasználásával tartunk kapcsolatot Önnel. Ezek a társaságok az Ön személyes adatait kizárólag a cégünk által kért és a jogszabályokban előírt célokra használhatják fel.
• Vásárlóink biztonsága és védelme, jogaink és tulajdonunk védelme, vagy jogi eljárás lefolytatása érdekében osztunk meg személyes adatokat, amikor jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy az adatközlést jogszabályok írják elő.
• Ha Ön engedélyezi számunkra személyes adatainak harmadik felekkel való megosztását.

Ha külső szolgáltatót (adatfeldolgozót) veszünk igénybe, a személyes adatait feldolgozó szolgáltatóval adatfeldolgozási szerződést kötünk.


5. Ellenőrzés és döntési lehetőség
Cégünk lehetővé teszi az Ön számára, hogy bizonyos ellenőrzést gyakoroljon az Ön személyes adatainak általunk történő gyűjtése, felhasználása és megosztása felett, illetve hogy döntést hozhasson ezzel kapcsolatban. A helyi jogszabályok függvényében Önnek az alábbiak tekintetében van ellenőrzési és döntési lehetősége:

• Megváltoztathatja a feliratkozásokkal, hírlevelekkel és értesítésekkel kapcsolatos korábbi döntését

• Eldöntheti, hogy szeretne-e marketingkommunikációs anyagokat kapni tőlünk azon termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyek szerintünk érdekelhetik Önt

• Eldöntheti, hogy személyes adatait megoszthatjuk-e más vállalatokkal, hogy termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatban marketingkommunikációs anyagokat küldhessenek Önnek

• Eldöntheti, hogy szeretne-e célzott hirdetéseket kapni hirdetési szolgáltatóktól, adatcsere keretében, illetve marketingelemző vagy más szolgáltatótól

• A pontatlan vagy hiányos adatok kijavítása érdekében betekintést kérhet az általunk Önről tárolt személyes adatokba, valamint bizonyos körülmények között kérheti az általunk Önről tárolt adatok másik adatkezelőnek történő átadását, korlátozott kezelését, illetve nyilvántartásainkból való törlését (személyeket megillető jogok). Személyes adatainak általunk való feldolgozását meg is tagadhatja.

• Ellenőrzési és döntési jogával a vevőszolgálat vagy a helyi adatvédelmi felelős megkeresésével vagy az Ön részére megküldött közleményekben foglalt utasítások követésével élhet, és hasonló módon nyerhet betekintést személyes adataiba is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem járul hozzá ahhoz, hogy személyes adatokat gyűjtsünk Öntől, egyes termékeket vagy szolgáltatásokat nem feltétlenül fogunk tudni eljuttatni Önhöz, és bizonyos szolgáltatásainknál nem fogjuk tudni figyelembe venni preferenciáit és azt, hogy mi érdekli Önt. Ha az Önnel kapcsolatos általunk feldolgozott vagy tárolt személyes adatokkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a ciao@vespatura e-mail címen vagy a +36 70 226 9272-es telefonszámon.

Jogainak gyakorlására irányuló kérésére egy hónapon belül reagálunk, de fenntartjuk a jogot, hogy ezt az időtartamot két hónappal meghosszabbítsuk. Ha a válaszadási időt meghosszabbítjuk, erről a kérés időpontjától számított egy hónapon belül értesítjük Önt.

6. Adatbiztonság, adatok sértetlensége és megőrzése
Személyes adatainak biztonsága, sértetlensége és védelme rendkívül fontos a számunkra. Cégünk olyan biztonsági intézkedéseket léptetett életbe, amelyek célja, hogy védjék személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréssel, közzététellel, felhasználással és módosítással szemben. Biztonsági eljárásainkat időről időre felülvizsgáljuk, hogy tekintettel legyünk a legújabb technológiákra és módszerekre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden erőfeszítésünk ellenére sem létezik tökéletes vagy támadhatatlan biztonsági intézkedés.


Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg arra az ebben az adatvédelmi tájékoztatóban bemutatott célok teljesítéséhez szükség van, hacsak a jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt nem írnak elő vagy tesznek lehetővé (pl. 2000. évi C törvény a számvitelről szerint 8 év, 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről szerint 5 év, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szerint 5 év). A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a vonatkozó adatokat a hozzájárulás visszavonását követően a lehető legrövidebb időn belül töröljük. Az információkat aktualitásuk megőrzése érdekében rendszeresen frissítjük.

7. Adattovábbítás, adattárolás és az adatok általános feldolgozása
Amennyiben személyes adatait továbbítjuk, eltároljuk vagy feldolgozzuk, minden ésszerűen elvárható lépést megteszünk személyes adatainak védelme érdekében. 
Személyes adatait Magyarországon található szerverünkön tároljuk.

8. Jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása
Előfordulhat, hogy módosítanunk kell ezt az adatvédelmi tájékoztatót. A legfrissebb változatot digitális platformjainkon minden esetben közzétesszük. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót. Ha a vonatkozó jogszabály ezt előírja, kikérjük hozzájárulását.

9. Észrevételek és kérdések
Ha észrevétele vagy kérdése van ezen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, keresse fel a Tanárkell Kft-t, cím: 6726 Szeged, Bérkert u. 29., telefon: +36 70 226 9272, e-mail: ciao@vespatura.hu.

Ha adatainak feldolgozásával kapcsolatban problémája van, panasszal élhet. A céghez az adatvédelmi tájékoztató végén található elérhetőségi adatok segítségével fordulhat. Panasztételkor a panaszos nevét és elérhetőségét közölni kell a Tanárkell Kft-vel. Panaszát kivizsgáljuk, arra egy hónapon belül reagálunk. Ha úgy ítéli meg, hogy cégünk nem oldotta meg kielégítően panaszát, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz fordulhat.

10. Ez az adatvédelmi tájékoztató megfelel az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (2016/679/EU) és a helyi jogszabályoknak. 

Vespa robogó bérlés a Balatonon